Select Page

Izjava o dostopnosti

GZ Rinka

Linhartova  3

3000 CELJE

Dopis 2023-27

 

ZDSMA – IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče JGZ RINKA, ki se nahaja na spletnem naslovu https://www.jgzrinka.si/

Stopnja skladnosti

Spletišče je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

 

Dostopnost vsebine

Dostopnost spletišča spremljamo in izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. V pripravi je posodobitev spletne strani, ki bo skladna s standardom SIST EN 301 549 V3.2.1., ki je zahtevan v ZDSMA in jih lahko uporabljajo osebe z različnimi oblikami oviranosti.

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informaciji ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na e-naslov rinka@siol.net. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

 

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.ijs@gov.si

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

Ministrstvo za javno upravo
Inšpektorat za javni sektor
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana

gp.ijs@gov.si

Izjava je bila pripravljena 19.04.2023 na podlagi samoocene.

 

 

Celje, 19.4.2023                                                                    Aleš KUMPERGER

direktor

Javno Gospodarski Zavod Rinka

 

Linhartova ulica 3 3000 Celje SI-Slovenija

 

+386 (0)3 428 68 10

 

rinka@siol.net

 

Skip to content