Select Page

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023 za podukrep M04.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023

Datum zadnje objave: 1.9.2023

NAZIV PODUKREPA: M04.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023

NAZIV PROJEKTA:  Nabava kmetijske mehanizacije in opreme

Glavne dejavnosti: JGZ Rinka je v letu 2023 kandidirala za nabavo naslednje kmetijske mehanizacije in opreme:
– trosilnik mineralnih gnojil,
– rahljalnik,
– sejalnica za široko setev in
– stroj za obdelavo tal s sejalnico za strnjeno ali presledno setev.

Prednostno področje: Naložbe kmetijskih gospodarstev za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amoniaka v kmetijstvu.

Cilji in pričakovani rezultati projekta: Z naložbo v posodobitev kmetijske mehanizacije in opreme bomo izboljšali ekonomsko uspešnost kmetijskega gospodarstva, zagotavljali posodabljanje na kmetijskem gospodarstvu z namenom povečanja udeležbe na trgu in tržne usmerjenosti ter kmetijske diverzifikacije.

Povezavi:

Skip to content