Select Page

Živinoreja

Naravna reja in naravna rast živine, brez dodanih hormonov za pospeševanje rasti. Vse, kar je veljalo v  starih časih za ‘normalno’ rejo, je danes prava redkost, ker večino živinorejcev žene težnja po čim višjem dobičku. Pri vsem tem pa pozabljajo na kvaliteto končnega izdelka in promovirajo nezdrave učinke za človeka.

Na JGZ Rinka se že desetletja trudimo ponuditi našim naročnikom naraven izdelek, ki spoštuje tradicionalen način reje. Živino hranimo izključno s krmo, ki temelji na naravni pridelavi lastne koruze, pšenice in ječmena, brez gensko spremenjenih komponent.

JGZ Rinka je registrirani vzrejni center za rejo govedi in od leta 2001 dalje smo tudi vzrejni center za rejo prašičev pasme 11 in 12.
Končni izdelek je plemenka, odojek in bekon. Naročnikom ponujamo tudi pitanje mladega goveda do zakola.

1. REJA PRAŠIČEV

JGZ je vzrejni center za rejo prašičev pasme 11 in 12. Izvajamo program DOBROBIT ŽIVALI, kar pomeni, da smo prilagodili prostore v obstoječem objektu z večjo talno površino na svinjo, z izpusti, z nudenjem voluminozne krme za svinje, uredili gretje za pujske, zračenje, torej prilagodili razmere boljšemu počutju živali.

Smo PRS prosti in redno izvajamo testiranja.

Svojim kupcem nudimo:

  • odojek za nadaljno rejo
  • odojke za zakol
  • breje in nebreje plemenske svinje linije 11
  • pitane prašiče

Kontaktirajte prek spodnjega obrazca ali pokličite na :
Tel: 040 / 814 036 ga. Milka Bedenik
e-mail milka.bedenik@gov.si

2. REJA GOVEDI

Nudimo storitveno pitanje mlado pitanega goveda z lastno krmo. Imamo bogati izkušnjo s pitanjem mlado pitanega goveda ter izvajanjem progenega testa, kakor tudi s pitanjem različnih svetovno znanih pasem.

Kontaktirajte prek spodnjega obrazca ali pokličite/pišite na :
Tel: 02 / 629 52 81; GSM: 040 / 814 036 ga. Milka Bedenik
e-mail milka.bedenik@gov.si

3. REJA SLOVENSKE HLADNO KRVNE PASME KONJ

Imamo prosto rejo konj Slovenske hladno krvne pasme . Na našem posestvu lahko kupite žrebeta in kobile.
Prav tako imamo registrirano pripustno postajo za konje
Leta 2015 smo kot člani združenja rejcev slovenske hladnokrvne pasme konj sodelovali ob 10. Obletnici tudi na 1. Državni razstavi slovenskih hladnokrvnih konj.

Kontaktirajte prek spodnjega obrazca ali pokličite / pišite na :
Tel: 07 / 346 66 86 ga. Maja Kastelic
e-mail: maja.kastelic@jgzrinka.si

Naši certifikati na področju živinoreje:

6 + 5 =

Javno Gospodarski Zavod Rinka

 

Linhartova ulica 3 3000 Celje SI-Slovenija

 

+386 (0)3 428 68 10

 

rinka@siol.net