Select Page

Poljedelstvo

Na našem posestvu v Rogozi z okolico pridelujemo široko paleto semenskih pridelkov. Posebno pozornost posvečamo obdelavi tal, gnojenju in škropljenju, ki je prilagojeno vodovarstvenemu območju.
Tako pridelujemo za lastne potrebe živinoreje krmo (koruzno silažo, koruzni zdrob, travno deteljno mešanico,…)
Za trg oz. pogodbene partnerja pridelujemo semenske prideleke kot so:

 • semenska žita
 • semenske oljnice
 • semenske travinje
 • semensko Facelijo
 • semensko ajdo
 • fižol

Kontaktirajte prek spodnjega obrazca ali pokličite /pišite  na :
Tel: 02 / 629 52 81 g Dušan Škerget
e-mail dusan.skerget@gov.si

Na našem posestvu v KG Mirna pridelujemo široko paleto sredozemske zelenjave integrirane pridelave:

 • solata
 • bučke
 • paradižnik
 • paprika
 • mladi krompir
 • rompir za ozimnico

Na posestvu pridelujemo za pogodbene partnerje

 • semenska žita
 • merkantilna žita
 • sojo
 • oljna ogrščica

Kontaktirajte prek spodnjega obrazca ali pokličite/pišite na :
Tel: 07 / 346 66 86 ga. Maja Kastelic
e-mai: maja.kastelic@jgzrinka.si

11 + 4 =

Javno Gospodarski Zavod Rinka

 

Linhartova ulica 3 3000 Celje SI-Slovenija

 

+386 (0)3 428 68 10

 

rinka@siol.net

 

Skip to content