Select Page

Poslovne enote in kontakti podjetja

Polni naziv zavoda:

Javni gospodarski zavod Rinka

Sedež zavoda:

Linhartova ulica 3

3000 Celje

SI-Slovenija

Telefonska številka:

+386 (0)3 428 68 10

Fax številka:

+386 (0)3 548 46 80

E-naslov:

rinka@siol.net

Davčna številka:

SI74107879

Matična številka:

6785867000

Odgovorna oseba:

Aleš Kumperger, direktor

Enota Maribor

Vošnjakova ulica 16

2000 Maribor

SI-Slovenija

Kontaktne osebe:

Irena Želj – vodja enote
univ. dipl. oec.
Tel. št.: +386 (0)2 300 85 11
GSM: +386 (0)40 711 750
e-pošta: irena.zelj.ext@gov.si

Orešnik Roman – tehnični vodja
dipl. inž. str.
Tel. št.: +386 (0)2 300 85 70
GSM:  +386 (0)40 744 810
e-pošta: Roman.Oresnik@gov.si

Maja Šegula, poslovni sekretar
mag. upr. ved
Tel: +386 (0)2 300 85 10

Maja Kastelic, strokovni sodelavec
dipl. inž. kmet. zoot.
Tel: +386 (0)7 346 66 86

 

Enota Celje

Linhartova ulica 3

3000 Celje

SI-Slovenija

Kontaktne osebe:

Aleš Kumperger – vodja enote

univ. dipl. inž. str.

Tel. št.: +386 (0)3 428 68 11

GSM: +386 (0)31 363 015

e-pošta: ales.kumperger.ext@gov.si

Vojko Kolenc, komerciala

dipl. org. menedž.

Tel. št.: +386 (0)31 428 68 13

mobitel: +386 (0)31 363 014

e-pošta: vojko.kolenc@gov.si

Aleš Repovž, Lokacija: Radeče

dipl. var.

tel. +386 (0)3 565 83 30

GSM: +386 (0)41 491 515

e-pošta: ales.repovz@gov.si

Enota Koper – Ljubljana

Ankaranska cesta 3

6000 Koper

SI-Slovenija

Kontaktna oseba:

mag. Dimitrij Černic – vodja enote

univ. dipl. inž. el., MBA

GSM +386 (0)51 689 182

e-pošta: dimitrij.cernic.ext@gov.si

 

Kovinska proizvodnja

E-naslov: roman.oresnik@gov.si
Tel. št.: +386 (0)40 744 810;  Roman Orešnik

Živinoreja

E-naslov: milka.bedenik@gov.si
Tel. št.: +386 (0)40 814 036; ga. Milka Bedenik

Mizarstvo

E-naslov: ales.kumperger@gov.si
Tel. št.: +386 (0)31 363 015; g. Aleš Kumperger

Ročna in strojna sestava izdelkov

E-naslov: dimitrij.cernic@jgzrinka.si
Tel. št.: +386 (0)51 689 182; g. Dimitrij Černic

Poljedelstvo

E-naslov: dusan.skerget@gov.si
Tel. št.: +386 (0)2 629 52 81; g. Dušan Škerget

Predelava plastičnih mas

E-naslov: dimitrij.cernic@jgzrinka.si
Tel. št.: +386 (0)51 689 182; g. Dimitrij Černic

Galvanska zaščita

E-naslov: andrej.pregl@gov.si
Tel. št.: +386 (0)2 290 96 20; g. Andrej Pregl

Pralnica

E-naslov: vojko.kolenc@gov.si
Tel. št.: +386 (0)31 363 014; g. Vojko Kolenc

Javno Gospodarski Zavod Rinka

 

Linhartova ulica 3 3000 Celje SI-Slovenija

 

+386 (0)3 428 68 10

 

rinka@siol.net

 

Skip to content