Select Page

Katalog Informacij Javnega Značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda: Javni gospodarski zavod Rinka
Linhartova ulica 3
SI – 3000 Celje
matična številka: 6785867000
davčna številka: SI74107879
Odgovorna oseba: Aleš KUMPERGER, univ.dipl.ing

Datum zadnje spremembe kataloga: 24.5.2017
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika je dostopna na sedežu zavoda.

2. Splošni podatki

2.a) Kratek opis delovanja

Javni gospodarski zavod Rinka v okviru registriranih dejavnosti iz Odloka o ustanovitvi opravlja gospodarsko javno službo z zagotavljanjem dela zaprtim osebam v skladu z Zakonom o izvrševanju kazenskih sankcij v Zavodih za prestajanje kazni zapora na področju Republike Slovenije.

2.b) Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Kontaktni podatki uradne osebe:
Aleš KUMPERGER, univ.dipl.ing, direktor
Telefon: +386 (0)3 428 68 11
Naslov: Linhartova ulica 3, 3000 Celje
E-naslov: rinka@siol.net

2.c) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja družbe

Odlok o ustanovitvi – Uradni list RS št. 96/2014

Javno Gospodarski Zavod Rinka

 

Linhartova ulica 3 3000 Celje SI-Slovenija

 

+386 (0)3 428 68 10

 

rinka@siol.net

 

Skip to content