Select Page

Javna naročila in ostale objave

Obvestilo o nameri prodaje opreme JGZ RINKA 

 

Datum zadnje objave: 20.6.2024
Na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) objavlja JGZ RINKA namero o prodaji opreme na podlagi neposredne pogodbe.
PREDMET RAZPOLAGANJA
Neposredna pogodba bo sklenjena na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti za naslednjo opremo…

Nabava kmetijske mehanizacije in opreme za podukrep M04.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023 

Datum zadnje objave: 1.9.2023

Glavne dejavnosti: JGZ Rinka je v letu 2023 kandidirala za nabavo naslednje kmetijske mehanizacije in opreme:
– trosilnik mineralnih gnojil,
– rahljalnik,
– sejalnica za široko setev in
– stroj za obdelavo tal s sejalnico za strnjeno…

Obvestilo o nameri prodaje opreme JGZ RINKA 

 

Datum zadnje objave: 06.10.2022
Na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) objavlja JGZ RINKA namero o prodaji opreme na podlagi neposredne pogodbe.
PREDMET RAZPOLAGANJA
Neposredna pogodba bo sklenjena na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti za naslednjo opremo…

Reja prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti

Datum zadnje objave: 05.02.2021
Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) Reja prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti. Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) Reja prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti, podukrepa 16.2: Podpora za…

Kmetijsko okoljska podnebna plačila

Datum zadnje objave: 21.04.2017
KOPOP – Kmetijsko okoljska podnebna plačila. Program razvoja podeželja 2014-2020 je uvedel nove možnosti za črpanja finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Tako smo v…

Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme

Datum zadnje objave: 17.6.2019
Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme – metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam   Cilji projekta Evropskega inovativnega partnerstva: zagotoviti več visokokakovostne krme na zalogo, ki je v…

Integracija dosevkov za ozelenitev tal v njivski kolobar – možnosti nadomeščanja N iz mineralnih gnojil pri gnojenju naslednje poljščine

Datum zadnje objave: 12.07.2022

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) z naslovom ” Integracija dosevkov za ozelenitev tal v njivski kolobar – možnosti nadomeščanja N iz mineralnih gnojil pri gnojenju naslednje poljščine” se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja, podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim

Javno Gospodarski Zavod Rinka

 

Linhartova ulica 3 3000 Celje SI-Slovenija

 

+386 (0)3 428 68 10

 

rinka@siol.net

 

Skip to content