Select Page
Obvestilo o nameri prodaje opreme JGZ RINKA

Obvestilo o nameri prodaje opreme JGZ RINKA

Obvestilo o nameri prodaje opreme JGZ RINKA Datum zadnje objave: 06.10.2022 Na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) objavlja JGZ RINKA namero o prodaji opreme na podlagi neposredne...
Kmetijsko okoljska podnebna plačila

Kmetijsko okoljska podnebna plačila

KOPOP – Kmetijsko okoljska podnebna plačila Datum zadnje objave: 21.04.2017 Kmetijsko okoljska podnebna plačila Program razvoja podeželja 2014-2020 je uvedel nove možnosti za črpanja finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Tako...
Skip to content