Select Page

Obvestilo o nameri prodaje opreme JGZ RINKA

Obvestilo o nameri prodaje opreme JGZ RINKA Datum zadnje objave: 06.10.2022 Na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) objavlja JGZ RINKA namero o prodaji opreme na podlagi neposredne...
Skip to content