Select Page

Kovinska proizvodnja

Pri izdelavi kovinskih izdelkov smo inovativni in visoko profesionalni ter vedno iščemo najustreznejšo rešitev za kupca.

Poljedelstvo

Na našem posestvu v Rogozi z okolico pridelujemo široko paleto semenskih pridelkov. Posebno pozornost posvečamo obdelavi tal, gnojenju in škropljenju, ki je prilagojeno vodovarstvenemu območju.

Živinoreja

Na JGZ Rinka se že desetletja trudimo ponuditi našim naročnikom naraven izdelek, ki spoštuje tradicionalen način reje.

Predelava plastičnih mas

Naše storitve na področju brizganja plastomerov so podkrepljene z dolgoletnimi izkušnjami na tem področju.

Mizarstvo

Vsaki stranki se posvetimo, vam svetujemo glede materialov in glede samega dizajna ter estetike. Nikoli pa ne zanemarimo praktičnosti izdelka

Galvanska zaščita

Na lokaciji v Mariboru izvajamo galvanske storitve po konkurečnih cenah odlične kvalitete.

Ročna in strojna sestava izdelkov

Nudimo storitve strojne in ročne sestave najrazličnejših izdelkov in sklopov.

Pralnica

Našim naročnikom nudimo storitev pranja in likanja vseh vrst tekstilnih izdelkov. Imamo organizirano dostavo perila in nudimo možnost manjših popravil na tekstilu.

Priljubljeni izdelki

 

**********

Javni gospodarski zavod Rinka je nastal na podlagi Odloka Vlade RS, št. 00720-18/2014 z dne 24.12.2014 (Uradni list RS, št. 96/2014) z združitvijo javnih gospodarskih zavodov Golovec Ljubljana, Emboplast Koper, Rinka Celje in Kozjak Maribor. Temeljni namen ustanovitve je opravljanje gospodarske javne službe – zagotavljanje dela zaprtim osebam v skladu z Zakonom o izvrševanju kazenskih sankcij v vseh Zavodih za prestajanje kazni na področju republike Slovenije in Prevzgojnem domu, čeprav začetki zaposlovanja zaprtih oseb na posameznih lokacijah segajo v 60-leta 20.stoletja.

Z usposabljanjem za delo in vključevanjem v proizvodni proces poskušamo zaprtim osebam prikazati pomen dela in delovnih navad in jim s tem omogočiti lažji povratek v življenje po prestani kazni.

Z namenom zagotavljanja čim bolj različnih možnosti za delo imamo organizirane različne dejavnosti.

Pravno-organizacijska oblika »javni gospodarski zavod« omogoča JGZ Rinka, da posluje na trgu kot konkurenčni poslovni subjekt, kar pomeni, da mora izpolnjevati vse zahteve sodobnega trga, ne glede na dejstvo, da hkrati izvaja gospodarsko javno službo.

Naša naloga je poiskati takšno pot, v kateri bosta zgoraj navedeni stališči zastopani v takšnem razmerju, da bo izpolnjen temeljni cilj, s katerim je ustanovljen Javni gospodarski zavod Rinka, to je zaposlovanje zaprtih oseb, istočasno pa mora funkcionirati kot konkurenčni partner na trgu v okviru svojih dejavnosti.

**********

 

Naša ponudba

Spodaj si oglejte vse dejavnosti, ki vam jih nudimo

RAZPISI IN DRUGE OBJAVE

Spodaj si oglejte naše zadnje objave

Obvestilo o nameri prodaje opreme JGZ RINKA

Obvestilo o nameri prodaje opreme JGZ RINKA Datum zadnje objave: 20.6.2024Številka: o4-k/1-zi- -2024Kontaktna telefonska številka: 02-3008511Naslov: JGZ RINKA - NOE KOZJAK, Vošnjakova ulica 16, 2000 Maribor Na podlagi 52. in 78. clena Zakona o stvarnem premozenju...

Nabava kmetijske mehanizacije in opreme za podukrep M04.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023 za podukrep M04.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023 Datum zadnje objave: 1.9.2023 NAZIV PODUKREPA: M04.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023 NAZIV PROJEKTA: ...

Obvestilo o nameri prodaje opreme JGZ RINKA

Obvestilo o nameri prodaje opreme JGZ RINKA Datum zadnje objave: 06.10.2022 Na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) objavlja JGZ RINKA namero o prodaji opreme na podlagi neposredne...

Integracija dosevkov za ozelenitev tal v njivski kolobar

Integracija dosevkov za ozelenitev tal v njivski kolobar – možnosti nadomeščanja N iz mineralnih gnojil pri gnojenju naslednje poljščine Datum zadnje objave: 12.07.2022 Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) z naslovom ” Integracija dosevkov za ozelenitev tal...

Reja prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti

Reja prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti by jgzrinka | Feb 5, 2021 | Druge objaveProjekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) Reja prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti Datum zadnje objave: 05.02.2021 Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za...

Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme

Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme - metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam Cilji projekta Evropskega inovativnega partnerstva: zagotoviti več visokokakovostne krme na zalogo, ki je v moderni...

Kmetijsko okoljska podnebna plačila

KOPOP - Kmetijsko okoljska podnebna plačila Datum zadnje objave: 21.04.2017 Kmetijsko okoljska podnebna plačila Program razvoja podeželja 2014-2020 je uvedel nove možnosti za črpanja finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Tako smo v...

Javno Gospodarski Zavod Rinka

 

Linhartova ulica 3 3000 Celje SI-Slovenija

 

+386 (0)3 428 68 10

 

rinka@siol.net

 

Skip to content